Packages Previews

With all Previews

Carousel Solutions

Preview 01

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn view biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup

Giá

2290 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn view biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup
 • Lặn ngắm san hô
 • Ăn uống và hướng dẫn viên du lịch

Giá

2890 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Homestay biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup
 • Lặn ngắm san hô
 • Ăn uống và hướng dẫn viên du lịch
 • Check in 8 điểm hot nhất đảo

Giá

3850 K

Preview 02

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Homestay biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup
 • Lặn ngắm san hô
 • Ăn uống và hướng dẫn viên du lịch
 • Check in 8 điểm hot nhất đảo

From

3850 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn view biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup

From

1950 K

Preview 03

Preview 04

From

2490 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn trung tâm
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup

From

2290 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn view biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup

Preview 05

From

1950 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn view biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup

From

3350 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Khách sạn
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup,
 • Lặn ngắm san hô
 • Ăn uống và hướng dẫn viên du lịch
 • Check in 8 điểm hot nhất đảo

From

3850 K

 • Trọn gói vé tàu khứ hồi
 • Homestay biển
 • Tour tham quan Hòn Tranh/chèo sup
 • Lặn ngắm san hô
 • Ăn uống và hướng dẫn viên du lịch
 • Check in 8 điểm hot nhất đảo

Preview 06

2890 K
2290 K
3350 K
1950 K
3850 K
2490 K
With all Previews

Full Width Solutions

Discover the World, one Full Adventure at a Time!

Our Contacts

Address

1080 Brickell Ave - Miami

United States of America

Email

info@travel.com

Phone

Travel Agency +1 473 483 384

Info Insurance +1 395 393 595

Follow us